Kontakt

Bli medlem idag 

Ge ett bidrag

Bli volontär

ADRESS: Centralvägen 11, 171 68, Solna                           E-Post: info@tandlakareutangranser.se

Twitter: @TdlUtanGranser                                                    Linkedin                    

Facebook                                                                               Arbetsgrupper

Instagram: tandlakareutangranser 

PLUSGIRO: 51 21 72-8                                                           BANKGIRO : 408-7482

SWISH NUMMER: 1234762233

SMS:a TLUG50 till 72979. Då skänker du 50 kronor vid ett tillfälle.

SMS:a TLUG100 till 72979. Då skänker du 100 kronor vid ett tillfälle.

Har du en fråga?

8 + 4 =