Frågor och svar

Bli medlem idag

Ge ett bidrag

Bli volontär

VEM KAN ARBETA SOM VOLONTÄR?

Vi vänder oss till all tandvårdspersonal, inklusive tandtekniker då vi har ett litet labb i Tanzania där enkla protetiska tandersättningar kan framställas. Studenter inom tandvårdsyrken är välkomna i mån av plats.

VAD GÖR MAN SOM VOLONTÄR?

Huvudsyftet är att jobba förebyggande för att långsiktigt kunna förbättra så väl oral som allmän hälsa. Vi utför även en del akuttandvård främst bestående av extraktioner, lagningar och tandstensborttagning. Projekten är inte statiska och varierar dessutom från land till land.

SKA MAN HA VISS ERFARENHET FÖR ATT ÅKA UT?

Det finns inget krav från TLUG:s sida men man bör känna sig trygg i sin yrkesroll.

HUR LÄNGE ÄR MAN BORTA?

Projekten varar under två veckor och äger rum två gånger per år. Förändringar kan förekomma men framgår i sådant fall tydlig vid utannonseringen.

VILKA LÄNDER ÄR AKTUELLA ATT ÅKA TILL?

Tandläkare Utan Gränser har pågående projekt i Zimbabwe, Etiopien, Tanzania, Filippinerna och Burkina Faso. 

VEM STÅR FÖR KOSTNADERNA?

Volontärerna står själva för resa, logi och uppehälle. TLUG ordnar, i den mån det är möjligt, så billiga och bra boendealternativ för volontärerna som det finns tillgång till.  TLUG förser projektet med all utrustning, instrument och medikamenter. TLUG står även för transportkostnad inom landet som är relaterade till projektet men också för registrering av legitimerad personal.  Beroende på land behöver volontärerna själva ordna med nödvändiga vaccinationer, visum och försäkringar.

HUR ANSÖKER MAN OM ATT ARBETA SOM VOLONTÄR?

Varje  volontärsprojekt utannonseras på vår hemsida samt våra sociala medier. Där hittar du instuktioner samt sista ansökningsdatum för skicka in en anmälan till det projekt du vill delta i. Mer information finns att läsa under fliken ”bli volontär”

DRIVER TLUG NÅGRA PROJEKT I SVERIGE?

I dagsläget anordnar inte TLUG några projekt i Sverige men har ett samarbete med organisationen ”Läkare i Världen” genom att förmedla volontärer som kan engagera sig i Stockholm och hjälpa EU-migranter med deras tandvård.

HUR ANNONSERAS ETT PROJEKT UT?

I början på varje kalender år kommer en preliminär sammanfattning på de planerade projekten ut på sociala medier. Ungefär 3 mån innan planerad avresa läggs en annons ut om respektive projekt på sociala medier.

Följ oss på facebook!

Följ oss på Instagram!

Hittar du inget svar på din fråga? Skriv den nedan så hör vi av oss!

9 + 7 =

Varför preventiv tandvård?

Har du en fråga?

11 + 8 =