Samarbetspartners

Bli medlem idag

Ge ett bidrag

Bli volontär

Tandvård till papperslösa

Enligt svensk lag:

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/asylsokande-och-andra-flyktingar/halsovard-och-sjukvard-och-tandvard/erbjuden-vard/

Vård av barn under 18 år

Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige.

Vård av vuxna

För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att personen är bosatt (folkbokförd) inom en region eller är EU/EES-medborgare. Regionerna är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i en region utan att vara bosatt där.

Utöver dessa skyldigheter ska respektive region erbjuda alla asylsökande och papperslösa:

  • vård och tandvård som inte kan anstå
  • mödravård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård
  • hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).

Av lagen och propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (2012/13:109) framgår mer om vårdens omfattning.

Vård och tandvård som inte kan anstå

Vad som ska räknas som “vård som inte kan anstå” måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller tandläkaren.

Sammanfattningsvis:

Flyktingar som gömmer sig

https://www.1177.se/Orebrolan/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tandvard-i-sverige-om-du-kommer-fran-annat-land/

EU-migranter tandvård

EU-migranter har inte rätt till akut tandvård, det finns dock en ideell organisation ”Läkare i Världen” som hjälper de behövande med både sjukvård och tandvård.

 

Se grundaren Stina Berge berätta om organisationens mål och visioner

 

 

 

 Yennenga Progress är en ideell organisation bestående av ett nätverk av expertföretag, organisationer och privatpersoner som arbetar enligt konceptet ”The good village”. Arbetet startade i Burkina Faso för 20 år sedan med uppdraget att genom demokratiska välfärdssamhällen i mikroformat bidra till att skapa en hållbar framtid. I byn Nakamtenga byggs verksamheten runt ett holistiskt tänkande där grundläggande mänskliga behov och drivkrafter i alla livets skeden organiseras vad gäller utbildning, hälsa och infrastruktur/entreprenörskap. På detta sätt kan alla FNs Globala mål, Agenda 2030, översättas ner på bynivå, och Yennengas koncept är nu under paketering för att andra byar och samhällen ska kunna ta del av metodologin och skapa sina egna välfärdssamhällen.

Yennengas vision är en hållbar värld. Övertygelsen är att om människor har sina grundläggande mänskliga behov täckta, vad gäller livslångt lärande, hälsa i ett brett perspektiv och infrastruktur i form av tillgång till rent vatten, matsäkerhet, trygga hem etc, så minskar risken för extremism och konflikter där också sannolikheten till demokratisk utveckling med respekt för de mänskliga rättigheterna ökar. Lösningarna måste vara radikalt anpassade för att stoppa klimatförändringarna och för att återskapa en “vild” natur med möjlighet till biologisk mångfald.

Samarbetet med Tandläkare utan gränser går ut på att utbilda, instruera och erbjuda profylaktisk och odontologisk vård på plats i Nakamtenga. Det långsiktiga målet är att bygga upp den lokala kapaciteten och vårdetiken på tandvårdskliniken i byn för att förbättra munhälsan och den allmänna hälsan i området. Tandvårdskliniken drivs i kombination med vårdcentralen Dr Denis Mukwege Center och har därför en stabil struktur att luta sig emot.

Med kunskap, adekvat vård, regelbundna kontroller, tillgång till tandborstar och tandkräm arbetar vi mot en lösning på problemet för att övergå till mer preventiv och kurativ vård utan att behöva utföra akut tandvård med extraktioner.

 

Jenny Mikhail berättar om hur det är att arbeta som volontär för Tandläkare utan gränser

Bli volontär genom att ansöka nedan!

För att kunna volontärarbeta måste du vara medlem. Läs mer här Bli medlem

10 + 2 =

Har du en fråga?

14 + 4 =