Reseberättelser

Tandläkare utan gränser tackar alla våra volontärer för deras insatser. Varje volontär upplever arbetet på olika sätt. Vissa volontärer skickas till olika orter med samma fokus. Här kan du läsa om deras upplevelser och få en inblick i hur det är att arbeta ute på fältet.

Jenny Mikhail berättar om hur det är att arbeta som volontär för Tandläkare utan gränser

Zimbabwe

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Tanzania

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Filippinerna

Burkina Faso

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nepal

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.