Samarbetsländer

Bli medlem idag

Ge ett bidrag

Bli volontär

Alexandra Rogushina berättar om hur det är att vara landsansvarig för Tandläkare utan gränser

En förutsättning för att du ska kunna åka ut som volontär tillsamans med TLUG är att du behöver vara medlem i organisationen.

Läs mer här Bli medlem.

I många delar av världen lever människor i fattigdom och i brist på kunskap i viktiga frågor. Tandläkare utan gränser arbetar med att hjälpa dessa människor bekämpa problem kopplade till tandvård och oral hälsa. Att utveckla och förbättra munhälsan på lång sikt tar tid och i det långa loppet är det varje volontärs insats som leder till det bättre. Att vara volontär innebär att man åker iväg och arbetar i någon form av hjälpprojekt utan lön.
Observera att varje land har ett specifikt mål där varje projekt skiljer sig från land till land. Det gemensamma är att alla projekten är två veckor långa, resterande tid är det våra samarbetspartners som driver arbetet vidare.

Tandläkare Utan Gränser har projekt i Zimbabwe, Etiopien, Tanzania, Filippinerna och Burkina Faso.

Som volontär hos TLUG måste du vara beredd att arbeta hårt och ofta under primitiva förhållanden. I gengäld får du en nyttig och annorlunda erfarenhet samt möjlighet att uppleva en annan kultur och att lära känna nya människor. Du kommer med all sannolikhet att känna både glädje och stolthet över att göra en insats någonstans där det verkligen behövs.
Den orala hälsan är inget som prioriteras högt i utvecklingsländerna även om ett klart samband mellan oral hälsa och livskvalitet kan ses. Det finns till exempel dokumenterade kopplingar mellan den orala hälsan och sjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt.
Med en förbättrad levnadsstandard ökar förekomsten välfärdssjukdomarna, vilket i vårt fall visar sig tydligt i en snabb ökning av kariesförekomsten hos barnen. Vårt mål är att öka medvetenheten om sambandet mellan god kost, tandborstning, fluor och karies/parodontit, samt dess effekter på vår allmänna hälsa.

Bli volontär genom att ansöka nedan!

För att kunna volontärarbeta måste du vara medlem. Läs mer här Bli medlem

1 + 5 =

Har du en fråga?

3 + 12 =