Bli volontär

Bli medlem idag

Ge ett bidrag

Bli volontär

Jenny Mikhail berättar om hur det är att arbeta som volontär för Tandläkare utan gränser

Vill Du vara med och hjälpa?

I stora delar av världen lever människor med dålig oral hälsa, vilket ofta är ett tecken på fattigdom och bristfällig kunskap inom ämnet. Att utveckla och förbättra munhälsan på lång sikt tar tid. I det långa loppet är det varje volontärs insats som leder till det bättre. Att vara volontär innebär att man åker iväg och arbetar i någon form av hjälpprojekt utan lön.

Tandläkare Utan Gränser har projekt i Zimbabwe, Etiopien, Tanzania, Filippinerna och Burkina Faso.

Den orala hälsan är inget som prioriteras högt i utvecklingsländerna även om ett klart samband ses mellan oral hälsa och livskvalitet. Kopplingarna mellan oral hälsa och sjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt är dokumenterade. När levnadsstandarden höjs, höjs också välfärdssjukdomarna, vilket i vårt fall innebär en snabb ökning av kariesförekomsten.

Vårt mål är att öka medvetenheten om sambandet mellan god kost, munhygien, fluor och karies/parodontit, men vi försöker också att få in ett samband mellan allmänt hälsoperspektiv och god oral hälsa.

Till många av Dina frågor kan du säkert hitta svar under kategorierna ”Frågor & Svar” samt  ”Reseberättelser”.

För ytterligare frågor och funderingar, kontakta oss via: volontar@tandlakareutangranser.se.

Som volontär hos TLUG måste du vara beredd på att arbeta hårt och ofta under enkla förhållanden. I gengäld får du vara en del av något spännande och utmanande!

Du kommer med all sannolikhet att känna både glädje och stolthet över att göra en insats någonstans där det verkligen behövs. Du får vara en del av ett oerhört viktigt arbete som samtidigt är utvecklande på ett både personligt och professionellt plan. Dessutom ges du möjligheten att uppleva en annan kultur och lära känna nya människor. Varje projekt pågår under en två-veckorsperiod och projekten är utspridda över året med olika datum för varje projektland.

Vill Du vara med på resan och göra en insats? Skicka in en intresseanmälan eller ställ dina frågor genom att fylla i formulären nedan.

När är nästa Volontärsresa?

Zimbabwe – Juni 2024
Vecka 25 + 26
Ansök nu!

Filippinerna – Oktober 2024
Vecka 44 + 45; Utresa annonseras i sommar
Ansök nu!

Tanzania – Datum ej satt
Mer info kommer att tilläggas här och i sociala medier.

Etiopien – Datum ej satt
Mer info kommer att tilläggas här och i sociala medier.

Vilken period kan du resa? (Du kan välja flera)

Har du deltagit i volontärsprojekt i TLUGs regi tidigare?

3 + 8 =