Bli volontär

Bli medlem idag 

Ge ett bidrag

Bli volontär

Jenny Mikhail berättar om hur det är att arbeta som volontär för Tandläkare utan gränser

Vill Du vara med och hjälpa?

I stora delar av världen lever människor med dålig oral hälsa, vilket ofta är ett tecken på fattigdom och bristfällig kunskap inom ämnet. Att utveckla och förbättra munhälsan på lång sikt tar tid. I det långa loppet är det varje volontärs insats som leder till det bättre. Att vara volontär innebär att man åker iväg och arbetar i någon form av hjälpprojekt utan lön.

Tandläkare Utan Gränser har projekt i Zimbabwe, Etiopien, Tanzania, Filippinerna och Burkina Faso.

Den orala hälsan är inget som prioriteras högt i utvecklingsländerna även om ett klart samband ses mellan oral hälsa och livskvalitet. Kopplingarna mellan oral hälsa och sjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt är dokumenterade. När levnadsstandarden höjs, höjs också välfärdssjukdomarna, vilket i vårt fall innebär en snabb ökning av kariesförekomsten.

Vårt mål är att öka medvetenheten om sambandet mellan god kost, munhygien, fluor och karies/parodontit, men vi försöker också att få in ett samband mellan allmänt hälsoperspektiv och god oral hälsa.

Till många av Dina frågor kan du säkert hitta svar under kategorierna ”Frågor & Svar” samt  ”Reseberättelser”.

Har ni fler frågor skicka mail till: volontar@tandlakareutangranser.se.

Som volontär hos TLUG måste du vara beredd på att arbeta hårt och ofta under enkla förhållanden. I gengäld får du vara en del av något spännande och utmanande!

Du kommer med all sannolikhet att känna både glädje och stolthet över att göra en insats någonstans där det verkligen behövs. Du får vara en del av ett oerhört viktigt arbete som samtidigt är utvecklande på ett både personligt och professionellt plan. Dessutom ges du möjligheten att uppleva en annan kultur och lära känna nya människor. Varje projekt pågår under en två-veckorsperiod och projekten är utspridda över året med olika datum för varje projektland.

Vill Du vara med på resan och göra en insats? Skicka in en intresseanmälan eller ställ dina frågor genom att fylla i formulären nedan.

När är nästa Volontärsresa?

Januari 2023 Burkina Faso
Februari 2023 Zimbabwe
Mars 2023 Tanzania
Mars 2023 Filippinerna

Nästa uppdrag till Fillippinerna
V. 42 + 43.
Utfärd från Arlanda fredag 13/10
Obligatoriskt info-möte för volontärerna lördag 23/9 11.00. I Stockholm, Distriktstandvåden, Drottninggatan 65.
Sista ansökningsdag 15/9

Övriga projekt kommer inom kort

Vilken period kan du resa? (Du kan välja flera)

Har du deltagit i volontärsprojekt i TLUGs regi tidigare?

10 + 3 =

Har du en fråga?

8 + 7 =