Landsansvarig

Anna Neglen

Mail: anna@tandlakareutangranser.se


Zimbabwe ligger i södra Afrika och begränsas i söder av Limpopofloden och i norr av Zambezifloden samt gränsar mot Botswana, Zambia, Sydafrika och Mocambique. Landet har ingen kustlinje och ligger på en högplatå med huvudstaden Harare på ca 1530 möh. Befolkningen består av drygt 16 miljoner (2016) och över 60 % är under 25 år. Officiella språk är engelska, shona och ndebele. Landet har drabbats hårt av AIDS och det har ekonomiskt belastat hälsosektorn hårt. Tandläkarutbildningen är 5-årig och dessutom utbildas ”Dental terapeuts” som har en 3-årig utbildning. Uppskattningsvis finns det 300 verksam tandvårdspersonal i landet.

Vår samarbetspartner för TLUG är Dr Advance Chingwena, verksam på United Methodist Dental Clinic i centrala Harare samt lärare på tandläkarhögskolan. Ute i landet finns det tre satellitkliniker: Old Mutare och Mutambara i öster mot Mocambique, samt Nyadire nordost om Harare. I områdena bor många människor, och det finns skolor såväl som sjukhus.

Svenskar har hjälp till att bygga upp tandvården inom United Methodist Church både i Harare och ute på landsbygden sedan 1980-talets mitt. Då var tandvården SIDA-stödd men sedan 2003 har kliniken som vi samarbetar med klarat sig helt på egen hand, trots det mycket svåra ekonomiska läge som rått i landet.

TLUG har sedan 2009 varit verksamma i Zimbabwe med arbetet på klinikerna ute i landet. Förebyggande arbete är grundstenen i projekten men även akuta behandlingar utförs. Visst samarbete har bedrivits med tandläkarhögskolan i Harare och på Newlands AIDS klinik, också i Harare.

Tandläkare utan gränser reste med första volontärsgruppen i januari 2009, sedan dess har det varit två grupper varje år. De byar som vi har arbetat i är Old Mutare och Mutambara i den östra delen av landet.

För att uppnå långsiktig förbättrad oral hälsa jobbar numera volontärgrupperna främst genom så kallad ”outreach” på skolor. Under besöken på skolorna ges utbildning, förebyggande vård samt akutbehandling till eleverna. Det satsas även på tandborstprojekt som innebär att barnen borstar tänderna varje dag i skolan.

Volontärresorna brukar pågå i cirka två veckor i februari och juni-juli.

Lär gärna våra volontärers fina reseberättelser från tidigare projekt. Där får du mer information och en känsla av hur det är att delta i Tandläkare utan gränsers volontärprojekt!

 En enda gång har vi besökt Nyadire nordöst om Harare och där finns detsamma vad gäller skolor och sjukhus förutom att det finns också en lärarhögskola. Svenskar har byggt upp tandvården inom United Methodist Church både i Harare och ute på landsbygden sedan 1980-talets mitt. Då var tandvården SIDA-stödd men alltsedan 2003 har kliniken som vi samarbetar med klarat sig helt och hållet på egen hand trots det mycket svåra ekonomiska läge som rått i landet.

Källor:

WHO
Adams K. Zimbabwe: an eyewitness account. BMJ; British Medical Journal.

TANDBORSTNINGSPROJEKT (RAPPORT)

RESEBERÄTTELSER